Estètica acupuntural

Quan l’estètica deixa de ser només bellesa per ser una teràpia integral, holística i emocional.

 “La cara és el mirall de l’ànima”

En la medicina tradicional xinesa , hi ha un fenomen molt clar: el que existeix a l’interior es manifesta a l’exterior,  les  seves alteracions   són reflex de la vitalitat,  bon to físic i emocional o per contra es manifesten en ella el cansament, els desordres hormonals, l’estrès, la desvitalització o la poca oxigenació.

Mitjançant tècniques no invasives segons la Medecina Tradicional Xinesa s’afavoreix l’aspecte exterior del nostre organisme,  per tal de mantenir l’estat de salut i retardar el procés natural d’envelliment.